Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 15, 2017

Fredrik Ramm og kulturradikalerne, Norges første houseparty, Wildenveys tralling, en hund ved navn Doffen, Oxfordbevegelsen, synd og skam, pausefiskene Francis Bull og professor Selmer om konsonanten R og vokalen A, samt et gjenhør med Gene Dalby og Cindy Haugs elektriske fnys!