Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 7, 2017

Rømlinger, tjuvradder, folkehelter og forførere. Utbrytere, sjarmører, bankranere og skinketyver. Gjest Baardsen og Ole Høiland var det hele. Morgenbladet skrev om dem mens de stjal, ble dømt og stakk av.

Professor Nilsen i dyrehagen er en helt annen historie, men vi forteller den likevel.