Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2017

Denne gang snakker vi om film og fotografi! Fra de første stumme filmene med folk som gikk av og på tog, via fargefoto og våtplater, til Mollys grovkornede, amerikanske tale på Eldorado kino. Fra lydfilmens manglende konsonanter, til professor Selmers evige A´er.

Forøvrig synes vi 3D er noe skit.