Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2017

En nærmere titt på Morgenbladets første redaktør, sinte kyr, tjohei i København, syttende mai, Karl Johan, 1814 og dessuten mannen med gummihuden.
Morgenbladet, en irriterende avis!
Gjest: Erik Rudeng