Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 16, 2017

Bruker du CD-ROM? Hva synes du egentlig om CD-ROM?

Vi sluker en årgang Morgenbladet fra 1997, Dag Solstad hører gjøken gale, Jon Bing spår skjermens død, Arnold Juklerød går ut av tiden  og vi blir igjen kastet tilbake til 1914! 1915!

Dessuten opphøyer vi professor Ernst W. Selmer til vokalsystemets husgud og utbryter AA, en gang til!