Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2017

Mai, 1821. Napoleon Bonaparte dør på St.Helena, men det tar tid før nyheten når resten av verden. Hva dukker opp i Morgenbladet mens vi venter på siste nytt fra den fjerne ø? Litt av hvert! Tro oss!

Vi varsler også et par sidesprang til vokalene A, E og Æ.