Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2018

August 1967.

Et amerikansk fly ankom forleden kveld Fornebo med en celeber passasjer.

Hun heter CDC 3300  og er universitetets nye databehandlingsmaskin. Hun bør få et mer borgerlig navn, mener Morgenbladet og døper henne Ceddy.

Heidegger hyler i printeren.

Morgenbladets teknologidekning har alltid vært et kapittel...


Dec 18, 2018

Blindern, 1967.

CD3300 forteller om seg selv!

Fødselsmeldingens opphav:

https://www.usit.uio.no/om/it-historien/maskiner/cdc3300-inn.html

 


Dec 11, 2018

Lille julaften 1969 fant amerikanske Phillips Petroleum verdens største oljefelt i Nordsjøen.

En såkalt elefant.

Vi så for oss overskrifter og forsider dryppende av olje, men slik var det ikke!

Hva skrev avisa om i stedet?

Intet gratis i 70-årene. Ingenting vil komme rekende på fjeler, het det i en...


Dec 4, 2018

Morgenbladet, 26. januar 2001:

"Den raskt voksende internasjonale bevegelsen Attac (Associaton for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens) vil snart få en avlegger også i Norge.

Morgenbladet har invitert alle Attac-interesserte til å delta på et forberedende møte i mars, og fått...


Nov 27, 2018

Om Rallydronningen og eventyreren Greta Molander, en Cadillac LaSalle, et par krokodiller, en ulykke i Gjersjøen, Ørnulf af Fjordene Salicath på heisatur og om Hubbalabubb i Marokko og dopsmuglende kameler.

På 25 minutter!