Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 28, 2017

Et referat fra arkivet! En mos, et utdrag, en mashup, en samling, en vareopptelling for verbal i flere satser fra oss i Morgenbladets vestre hjørne. Godt nytt år, da!


Dec 11, 2017

Har det vært noe å le av i disse 198 årene med Morgenbladet? Jada! Helt sikkert!

Vi la oss i det lune hjørnet, en blygrå mandag i desember, og fant i alle fall noe om en sjiraff og en elefant, en elg og en bolsjevik, en soldat og en haug med gravide i Agder.

Hilsen muntergjøkene ved Akerselva.


Dec 5, 2017

Linedanseren Elvira rømmer med den svenske dragonen Sixten, tronarvingen Rudolf har stukket av med baronesse Maria von Vetsera, Eiffeltårnet står nyreist i Paris, keiser Wilhelm tøffer inn til Nordnes og kjøper pels, Jack the Ripper herjer i Whitechapel.

En skillingsvise om juli måned 1889