Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2017

Pseudonymer i norsk pressehistorie, med selvfølgelig vekt på Mumle Gåsegg, et luftig sveip innom Mannen som samlet på 1.september 1972, OL på skøyter i 1952, samt Bowerick Wowbagger som skulle fornærme alle i hele universet etter alfabetisk rekkefølge.

Gi oss ro! Gi oss klarhet! Gi oss en bibliografisk...


Nov 22, 2017

Fordøyelser på ferie i årene 1896 og 1967, spør oss ikke hvorfor. 

Elendige elefanter i Chicago, snablene på death row, hauk og due, ballonger, spagetti og skiftenøkler, den store togreisen gjennom Europa og Caravellens kastanjetter, tarmtotter og jungmenn fra Siam!


Nov 15, 2017

Fredrik Ramm og kulturradikalerne, Norges første houseparty, Wildenveys tralling, en hund ved navn Doffen, Oxfordbevegelsen, synd og skam, pausefiskene Francis Bull og professor Selmer om konsonanten R og vokalen A, samt et gjenhør med Gene Dalby og Cindy Haugs elektriske fnys!


Nov 7, 2017

Rømlinger, tjuvradder, folkehelter og forførere. Utbrytere, sjarmører, bankranere og skinketyver. Gjest Baardsen og Ole Høiland var det hele. Morgenbladet skrev om dem mens de stjal, ble dømt og stakk av.

Professor Nilsen i dyrehagen er en helt annen historie, men vi forteller den likevel.