Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2017

Denne gang snakker vi om film og fotografi! Fra de første stumme filmene med folk som gikk av og på tog, via fargefoto og våtplater, til Mollys grovkornede, amerikanske tale på Eldorado kino. Fra lydfilmens manglende konsonanter, til professor Selmers evige A´er.

Forøvrig synes vi 3D er noe skit.

 


Oct 23, 2017

En nærmere titt på Morgenbladets første redaktør, sinte kyr, tjohei i København, syttende mai, Karl Johan, 1814 og dessuten mannen med gummihuden.
Morgenbladet, en irriterende avis!
Gjest: Erik Rudeng


Oct 16, 2017

Bruker du CD-ROM? Hva synes du egentlig om CD-ROM?

Vi sluker en årgang Morgenbladet fra 1997, Dag Solstad hører gjøken gale, Jon Bing spår skjermens død, Arnold Juklerød går ut av tiden  og vi blir igjen kastet tilbake til 1914! 1915!

Dessuten opphøyer vi professor Ernst W. Selmer til vokalsystemets husgud og...


Oct 9, 2017

Mai, 1821. Napoleon Bonaparte dør på St.Helena, men det tar tid før nyheten når resten av verden. Hva dukker opp i Morgenbladet mens vi venter på siste nytt fra den fjerne ø? Litt av hvert! Tro oss!

Vi varsler også et par sidesprang til vokalene A, E og Æ.

 


Oct 3, 2017

Mordet på Egertorvet, Christianias gjesteliste nyttårsaften 1818, Norges første roman, Gene Dalby og Cindy Haugs fnys sommeren 1984, albatrosser, sjømenn, poesi, språk, Donald, den primitive vokalen A, samt noen andre vokaler og en henging i London.