Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 25, 2017

Her er da! Easy Listening fra Morgenbladets arkiv.
Kari Slaatsveen og Håkon Gundersen fråtser i fortiden.
Første episode, om kjønnslighet i språket, Coco Chanels sigarettetui og et forsøk på å beskrive Jan Petter Sisseners pung.