Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2018

Frognerkilen vinteren 1885: Tretti tusen mennesker står til anklene i issørpe for å se mannen bak "dobbel Axel".
Det har vært mildvær en uke. Holder isen?

Vi støtter oss forresten tungt til Morgenbladets sportsleksikon Lasse Midttun.