Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2017

Mordet på Egertorvet, Christianias gjesteliste nyttårsaften 1818, Norges første roman, Gene Dalby og Cindy Haugs fnys sommeren 1984, albatrosser, sjømenn, poesi, språk, Donald, den primitive vokalen A, samt noen andre vokaler og en henging i London.