Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2018

Teknisk feil rettet!

Det banket i veggene, bord danset, stemmer ropte og hvisket.

Spiritismen møtte velvilje og motstand, også i Morgenbladet!

Idéhistoriker Tonje Maria Mehren er vårt hovedmedium denne gang.

Vi kaller nok en gang på fortiden! Er det noen der? Hallo, hallo!