Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 27, 2018

Hvem var Harro Harring og Onde Rolf?

En serie-revolusjonær og et brushode, vel!

Morgenbladets egen jubileums-historiker Erik Rudeng forteller om avisas revolusjonære blaff og om Harro Harring, Onde Rolf og kretsen av venner og uvenner i Kristiania 1849.