Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 28, 2017

Et referat fra arkivet! En mos, et utdrag, en mashup, en samling, en vareopptelling for verbal i flere satser fra oss i Morgenbladets vestre hjørne. Godt nytt år, da!