Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 11, 2017

Har det vært noe å le av i disse 198 årene med Morgenbladet? Jada! Helt sikkert!

Vi la oss i det lune hjørnet, en blygrå mandag i desember, og fant i alle fall noe om en sjiraff og en elefant, en elg og en bolsjevik, en soldat og en haug med gravide i Agder.

Hilsen muntergjøkene ved Akerselva.