Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2017

Pseudonymer i norsk pressehistorie, med selvfølgelig vekt på Mumle Gåsegg, et luftig sveip innom Mannen som samlet på 1.september 1972, OL på skøyter i 1952, samt Bowerick Wowbagger som skulle fornærme alle i hele universet etter alfabetisk rekkefølge.

Gi oss ro! Gi oss klarhet! Gi oss en bibliografisk bibliografi og retningslinjer for retningslinjer!